KEY PAPERS

Alarming situation of emerging H5 and H7 avian influenza and effective control strategies
Jianzhong Shi, Xianying Zeng, Pengfei Cui, Cheng Yan & Hualan Chen
Published online: 12 Dec 2022 (Vol.12, No.1, 2023)

Heterologous booster with inhaled adenovirus vector COVID-19 vaccine generated more neutralizing antibodies against different SARS-CoV-2 variants
Jiaying Zhong, Shuo Liu, Tingting Cui, Jingxin Li, Fengcai Zhu, Nanshan Zhong, Weijin Huang, Zhuxiang Zhao & Zhongfang Wang
Published online: 4 Nov 2022 (Vol.11, No.1, 2022)

COVID-19 pandemic – an African perspective
Shabir Ahmad Lone & Aijaz Ahmad
Published online: 15 Jun 2020 (Vol.9, No.1, 2020)

Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes
Wei Zhang, Rong-Hui Du, Bei Li, Xiao-Shuang Zheng, Xing-Lou Yang, Ben Hu, Yan-Yi Wang, Geng-Fu Xiao, Bing Yan, Zheng-Li Shi & Peng Zhou
Published online: 17 Feb 2020 (Vol.9, No.1, 2020)

The significant immune escape of pseudotyped SARS-CoV-2 variant Omicron
Li Zhang, Qianqian Li, Ziteng Liang, Tao Li, Shuo Liu, Qianqian Cui, Jianhui Nie, Qian Wu, Xiaowang Qu, Weijin Huang & Youchun Wang
Published online: 21 Dec 2021 (Vol.11, No.1, 2022)

Omicron variant showed lower neutralizing sensitivity than other SARS-CoV-2 variants to immune sera elicited by vaccines after boost
Jingwen Ai, Haocheng Zhang, Yi Zhang, Ke Lin, Yanliang Zhang, Jing Wu, Yanming Wan, Yanfang Huang, Jieyu Song, Zhangfan Fu, Hongyu Wang, Jingxin Guo, Ning Jiang, Mingxiang Fan, Yang Zhou, Yuanhan Zhao, Qiran Zhang, Qiang Liu, Jing Lv, Peiyao Li, Chao Qiu & Wenhong Zhang
Published online: 24 Jan 2022 (Vol.11, No.1, 2022)

Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan
Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu, Hin Chu, Kelvin Kai-Wang To, Shuofeng Yuan & Kwok-Yung Yuen
Published online: 28 Jan 2020 (Vol.9, No.1, 2020)

Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes
Wei Zhang, Rong-Hui Du, Bei Li, Xiao-Shuang Zheng, Xing-Lou Yang, Ben Hu, Yan-Yi Wang, Geng-Fu Xiao, Bing Yan, Zheng-Li Shi & Peng Zhou
Published online: 17 Feb 2020 (Vol.9, No.1, 2020)

CONTACT US:
130 Dongan Road, Xuhui District, Shanghai 200032, China
Tel: +86 21 54237992
Email: editorial@emi2012.org
Copyright © 2023 上海上宜讯文化传播有限公司
(SHANGHAI SHANGYIXUN CULTURAL COMMUNICATION CO., LTD.)
All Rights Reserved